För dig och din hoj

  • Uppsala 018-39 52 80 Telefon Öppettider 10-18
  • Strängnäs 0152-33 11 50

Köpvillkor

Köpvillkor

Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst

En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.

Klarna Checkout köpvillkor

Byte/Återköp

Du som kund har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen.
Varan ska vara oanvänd och ligga i sin originalförpackning.  Vid återköp/byte så fyller konsumenten i den medföljande retursedeln och hör av sig till Sulas MC via mail: info@sulas.se  för en returfraktsedel.

Vi ber dig vänligen  maila nedanstående information.

Fullständigt namn på beställaren

Ordernummer

Antal produkter som returneras

Produktnamn på varor som returneras

Totalt antal kollin

Uppskattad vikt (kg) för varje kolli

Anledning till retur?

Sulas MC står för frakten vid storleksbyte. Köparen står för frakten vid återköp.
Vi direktbetalning dras fraktkostnaden av från totalsumma, Vid köp med Klarna Faktura kommer en ny faktura på frakten.
Vanligtvis är fraktkostnaden på 99:- om inget annat angivits vi köp.

Önskar du skicka varor i retur behöver du alltid ta kontakt med oss innan varorna skickas. Gör du inte det kan vi inte ansvara för returfrakten.

Tyvärr kan vi inte återta el-artiklar såsom CDI-boxar, tändningssystem, el-artiklar lackade delar. Vi lämnar inte heller öppet köp på specialbeställda varor så som varor beställda från sprängskisser eller varor tillverkade på beställning.

 

Köpevillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

 

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Sulas MC lider ekonomisk skada, polisanmäls. Sulas MC friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Sulas MC sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

 

Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas på följande måndag.

Leverans sker per post / spedition / e-post. Leverans av beställd tjänst enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Sulas MC köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Sulas MC.

 

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Sulas MC egendom tills dess full betalning erlagts.

 

Ansvar för fel
Sulas MC ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Sulas MC bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Sulas MC reklamationsavdelning på telefon 018-39 52 80 eller via e-post info@sulas.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

 

Vid samtliga fall då en vara returneras till Sulas MC skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Sulas MC bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Sulas MC har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Sulas MC förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

 

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Sulas MC, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Sulas MC kostnader för transport och administration.

 

Transportskadat gods

Om en vara från Sulas MC skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören DHL /Postnord dock senast inom 7 dagar.

 

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Sulas MC kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Sulas MC befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Övrigt

Sulas MC förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Sulas MC rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Sulas MC skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Vi bryr oss om dina uppgifter

Vår integritetspolicy

Sulas MC

  • Victory
  • Suzuki
  • Indian Motorcycles
  • Quadro
  • HiSun
  • Husqvarna
  • Arctic Cat